AKTUELLT

 

Ett stort tack till alla!

Vi vill redan nu framföra ett stort och innerligt tack till alla Er som på olika vis bidragit till den stora framgången med årets vetenskapliga kongress och tillhörande seniormässan. Över 6000st deltagare kom till dessa två arrangemang. Tack till gäster, deltagare, föreläsare, moderatorer, vetenskaplig kommitté, kongressbyrå och alla utställare samt övriga många eldsjälar. Likaså riktas ett stort tack till Region Skåne, Malmö stad, Södra Regionvårdsnämnden, Seniormässan och Kommunförbundet Skåne.

Vi ses igen med en ny kongress under vårterminen 2017. En utvärdering av årets kongress kommer nu att genomföras (skriftlig enkät) och lite senare återkommer vi med datum för nästa kongress i Malmö. Ni är alla varmt välkomna tillbaka till Senior i Centrum 2017!

Ola Björgell & Sölve Elmståhl


Välkommen till Senior i Centrum 2015 på Malmö Arena

Kongressen "Senior i Centrum" arrangeras den 6-8 maj 2015 av Region Skåne i samarbete med Malmö stad och Södra Regionvårdsnämnden.En ökad kunskap inom geriatrik och palliativ medicin är angelägen och mycket högt prioriterad, såväl ur ett humanistiskt som i ett sjukvårdspolitiskt perspektiv.

Det är Nordens största kongress i geriatrik och palliativ medicin och erbjuder riktigt bra utbildning till många yrkesgrupper. En tvärvetenskaplig kommitté arbetar med kongressen precis som förra gången 2013, då "mer än 9 av 10 rekommenderade kongressen till en kollega" i efterföljande externa LIPUS-granskning.

Sammanlagt kom över 6500 personer till något av våra arrangemang under Senior i Centrum dagarna med kongressen, seniormässan och seniorgalan. Till den professionella kongressdelen med utställning räknar vi med cirka 1500 unika besökare. Seniormässan på MalmöMässan och seniorgalan i Malmö, som erbjuds under samma dagar, är öppna för både profession och allmänhet.

På kongressen träffas landets alla läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, övrig viktig personal inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Likaså får många andra yrkesgrupper som finns kring den äldre människan chans att utbildas och mötas här. Ett flertal olika utbildningstema erbjuds inom miljö, palliativ medicin, demens, geriatrisk radiologi, kost och nutrition, rehabilitering och äldre, närstående, kvalitetsregister, normalt åldrande, tandhälsa, preventiva insatser och läkemedel med mera. Kongresssen kommer att genomgå en extern LIPUS-granskning.

I Din kongressavgift ingår fika/lunch och alla föredrag samt entré till både professionell och publika Seniormässan. Vi kommer också, liksom tidigare, att arrangera en Seniorgala med sång&musik.

Varmt välkomna

Ola Björgell
Kongresspresident
Regionöverläkare
Region Skåne
Sölve Elmståhl
Vetenskaplig Ordförande
Professor
Lunds Universitet